Keim biosil - silicaatverf voor binnengebruik

Winkels

Verpakking

Pot 5 liters, 10 liters, 15 liters

Eenheidsverpakking

Stuk

Keim Biosil - silicaatverf voor binnengebruik

 

OMSCHRIJVING

Keim Biosil is een kant-en-klare minerale silicaatverf voor binnengebruik, volgens norm DIN 18363 2.4.1

TOEPASSING

Keim Biosil wordt onder andere toegepast in woningen, hospitalen, scholen, … .
Keim Biosil kan aangebracht worden op binnenmuren en plafonds (woonkamer, badkamer, keuken, kelder, garage, …).

EIGENSCHAPPEN

 • zonder oplosmiddelen
 • antiallergisch, verhindert de vorming van schimmels en bacteriën
 • zeer dampdoorlatend (99%)
 • beperkt afwasbaar met vochtige spons of doek
 • sterk dekkende verf
 • onontvlambaar
 • lichtechte kleuren
 • verstening in de ondergrond
 • ook toepasbaar in lazuurtechnieken
 • dankzij de hoge alkaliniteit kan Keim Biosil onmiddellijk aangebracht worden op een nieuwe bepleistering, voegwerk, …
 • mat en mineraal uitzicht

TECHNISCHE GEGEVENS

dichtheid     1,45 kg/l
viscositeit      2000mPa
dampdoorlaatbaarheid (DIN 52615)   sd = 0,02 m
verwerkingstemperatuur   tussen 5 en 25°C
alkaliniteit     pH > 12

                                                                

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet ontvet, stofvrij en proper zijn. Oude verflagen moeten eerst verwijderd worden. Bestaande verflagen in goede staat moeten gereinigd worden met een oplossing van ammoniak (2 à 5%) en water.
Verpulverende afwerklagen verwijderen of reinigen met een aangepast product indien ze nog in goede staat zijn.
Beschadigde natuursteen herstellen met een minerale mortel. Voegen, beschadigd metselwerk of loszittende bepleistering herstellen met Unilit-mortels.

VERWERKING

Keim Biosil kan aangebracht worden met borstel, rol of spuitapparatuur. Gelieve bij de bestelling op te geven of de verf gespoten zal worden.
In het algemeen moet men minimum 12 uur wachten tussen iedere verflaag (afhankelijk van de droog- en weersomstandigheden).

Minerale  ondergrond (poreus of niet)

grondlaag                     Keim Biosil verdund met 20 à 30% Keim Speciaalfixatief

afwerklaag                   Keim Biosil onverdund (of max. 5% verdund)

Minerale, zeer poreuze ondergronden

gronderingslaag          Keim Speciaalfixatief, onverdund

grondlaag                    Keim Biosil, verdund met 20 à 30% Keim Speciaalfixatief

afwerklaag                   Keim Biosil onverdundMinerale poreuze ondergronden met een ongelijke zuigkracht zoals gyprocplaten, hersteld pleisterwerk, enz. …

grondlaag                     Keim Biosil verdund met 10% Keim Speciaalfixatief

afwerklaag                   Keim Biosil, onverdund


Reeds geschilderde ondergronden (anilineverf, …), ondergronden met vlekken (nicotine, teer, …)

gronderingslaag          Keim Isoliergrund

grondlaag                    Keim Biosil verdund met 20 à 30% Keim Speciaalfixatief

afwerklaag                   Keim Biosil, onverdund

LAZUURTECHNIEKEN

Biosil kan steeds in gelijk welke verhouding verdund worden met Keim Speciaalfixatief. Naargelang het gewenste effect kan men werken in 2 of 3 verflagen in verschillende kleuren. De opeenvolgende lagen mogen vers of na een droogtijd van 12 uur aangebracht worden.

KLEUREN

Keim Biosil is verkrijgbaar in alle kleuren uit de kleurenwaaiers van Keim.

Keim Biosil kan zelf ingekleurd worden met Keim kleurconcentraten

VERPAKKINGEN

Keim Biosil                                               15 L, 10 L, 5 L

Keim Speciaalfixatief                                20 L, 5 L

Keim Isoliergrund                                      5 L

VERBRUIK


De volgende verbruiken zijn opgegeven voor ondergronden met een gemiddelde zuigkracht. Juiste verbruiken kunnen enkel bepaald worden na het zetten van een proefvlak.


Keim Biosil                                                    0,30 l/m²

Keim Speciaalfixatief                                    0,05 l/m² (verdunning)

                                                                      0,15 l/m² (gronderingslaag)

Keim Isoliergrund                                          0,10 l/m²