Unilit 15P1

Winkels

Verpakking

Zak 30 kilo

Eenheidsverpakking

Per stuk

UNILIT 15 (P0 - P1 - P2) (TD 13 P0-P1-P2)

POLYVALENTE HECHTLAAG 

OMSCHRIJVING 

UNILIT 15 is een polyvalente hechtlaag op basis van natuurlijke hydraulische kalk en passende toeslagstoffen, met een granulometrie van maximum 0.01mm voor UNILIT 15/P0, 1 mm voor UNILIT 15/P1 en 2 mm voor UNILIT 15/P2.

UNILIT 15 functioneert binnen het UNILIT-systeem als hechtbrug tussen een slechte of onstabiele ondergrond zoals een oude kalkbepleistering, gewapend beton, oud metselwerk, enz. … en de aan te brengen UNILIT-mortels.

De mortel verhindert vlekvorming en begunstigt de uitdroging van de ondergrond. 

TOEPASSING

UNILIT 15 wordt toegepast wanneer de ondergrond niet in staat is een optimale hechting van de UNILIT-mortels te garanderen.

De Unilit 15/P0 mortel wordt eerder toegepast als fijne plamuur op oude afgebrande of afgestoken kalkbepleisteringen. De mortel garandeert een perfecte voorbereiding van de ondergrond voor verdere behandeling.

De UNILIT 15/P1 mortel wordt ofwel dun aangebracht met de kwast als hij moet dienen als grondlaag voor het kalleien (slemlaag) ofwel op een dikte van ongeveer 2 à 4 mm als hij moet dienen als fijne bepleistering.

De UNILIT 15/P2 mortel wordt eerder als raap- of grondlaag gebruikt met een maximale laagdikte van 10 à 15 mm.

Ondergronden uit gewapend beton moeten eerst behandeld worden met UNILIT 15 vooraleer een afwerklaag type UNILIT 200-300-400 wordt aangebracht.

Volledig met water verzadigde ondergronden dienen eveneens met UNILIT 15 voorbehandeld te worden.

Bij het aanbrengen van de UNILIT 15 mortel zal de dampdoorlaatbaarheid van de muur niet in het gedrang komen.