Silicaatverf Keim voor buiten

Winkels

Verpakking

Pot 5kg, 10kg, 25kg

Eenheidsverpakking

Stuk

KEIM GRANITAL - silicaatverf voor buitengebruik

OMSCHRIJVING

Keim Granital is een kant-en-klare minerale silicaatverf, volgens de norm DIN 18363 2.4.1, met toevoeging van natuurlijke lichtechte pigmenten.

Keim Granital beschermt minerale ondergronden tegen de ongunstige invloed van het klimaat.

Keim Granital is waterafstotend maar laat de ondergrond perfect ademen.

TOEPASSING

Keim Granital kan, zowel binnen als buiten, aangebracht worden op alle minerale ondergronden zoals baksteen, cement- of kalkpleisters, kalksteen, natuursteen, cellenbeton, …

EIGENSCHAPPEN

 • verstening in de ondergrond
 • perfect dampdoorlatend
 • geen blaasvorming meer
 • een absoluut mineraal en mat uitzicht
 • verhindert de vorming van schimmels en bacteriën
 • onontvlambaar
 • lichtechte kleuren
 • bestand tegen zure regen
 • ook toepasbaar in lazuurtechnieken

TECHNISCHE GEGEVENS

dichtheid   1,45 kg/l
viscositeit     4000 mPa.s
dampdoorlaatbaarheid (DIN 52615)     sd = 0,02 m
verwerkingstemperatuur        tussen 5 en 25°C
alkaliniteit      pH > 12

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Keim Granital wordt aangebracht op een propere, stof- en vetvrije ondergrond.

 • reinigen van vuile ondergronden met water onder hoge druk
 • oude synthetische verflagen in slechte staat verwijderen
 • ontstoffen (afborstelen) van verpoederde ondergronden
 • natuursteen herstellen met een minerale mortel
 • herstellen van metsel- en voegwerk, scheuren en loszittende pleisters met Unilit-mortels

VERWERKING

Keim Granital kan aangebracht worden met borstel, rol of spuitapparatuur.  Gelieve bij de bestelling te vermelden of de verf gespoten zal worden.

In het algemeen moet men minimum 12 uur wachten tussen iedere verflaag (afhankelijk van de droog- en weersomstandigheden).

Nieuwe minerale ondergrond, onbeschilderd en met een normale weersbelasting

grondlaag                     Keim Granital verdund met 20 à 30% Keim Speciaalfixatief

afwerklaag                   Keim Granital, onverdund (of maximum 5% verdund)

Nieuwe minerale ondergrond, onbeschilderd maar met extreme weersinvloeden (regenzijde)

gronderingslaag            Keim Silangrund

grondlaag                     vers in vers, Keim Granital verdund met 20 à 30% Keim Speciaal- fixatief

afwerklaag                   Keim Granital, onverdund (of maximum 5% verdund)

Nieuwe minerale ondergrond, nog niet geschilderd, met kleine scheurtjes, oneffenheden, enz. …, onder normale weersinvloeden


grondlaag                     Keim Contact verdund met 10 à 30% Keim Speciaalfixatief

afwerklaag                   Keim Granital, onverdund (of maximum 5% verdund)

 

Nieuwe minerale ondergrond, nog niet geschilderd, met kleine scheurtjes, oneffenheden, enz. …, maar met een extreme weersbelasting (regenzijde)


gronderingslaag            Keim Silangrund

grondlaag                     vers in vers, Keim Contact verdund met 10 à 30% Keim Speciaal- fixatief

afwerklaag                   Keim Granital, onverdund (of maximum 5% verdund).

Reeds geschilderde ondergronden (dispersie-, olieverven, …)

grondlaag                     Keim Contact Plus verdund met 10 à 20% Keim Speciaalfixatief

afwerklaag                   Keim Granital, onverdund (of maximum 5% verdund)

LAZUURTECHNIEKEN

Keim Granital kan steeds in gelijk welke verhouding verdund worden met Keim Speciaalfixatief.  Naargelang het gewenste effect kan men werken in 2 of 3 verflagen in verschillende kleuren.  De opeenvolgende lagen mogen vers in vers of na een droogtijd van 12 uur aangebracht worden.

Voorzorgsmaatregelen

Keim Granital niet aanbrengen bij regenweer, bij vorst of felle zonneschijn.  Ingeval regen verwacht wordt dient het te schilderen oppervlak afgeschermd te worden.  Keim Granital niet schilderen bij een lucht- of oppervlaktetemperatuur beneden 5°C of boven 25°C.

Niet te schilderen oppervlakken dienen afgeschermd te worden.  Eventuele spatten onmiddellijk afwassen met water.

KLEUREN

Keim Granital is beschikbaar in alle kleuren uit de Keim-kleurenwaaier.

Keim Granital kan zelf ingekleurd worden met de Keim-kleurconcentraten.

VERPAKKING

Keim Granital                                                  25kg, 10kg, 5kg

Keim Speciaalfixatief                                         20l, 5l

Keim Contact                                                   25kg, 10kg, 5kg

Keim Contact plus                                             25kg, 10kg, 5kg

Keim Silangrund                                                25l, 10l, 5l


VERBRUIK

Voor het schilderen van een gladde ondergrond met een gemiddelde porositeit, moet men rekenen op een gemiddeld verbruik van:

Keim Granital                                                   0,30 kg/m² (2 lagen)

Keim Speciaalfixatief                                         0,05 l/m² (verdunning)

Keim Contact                                                   0,50 kg/m²

Keim Contact plus                                             0,50 kg/m²

Keim Silangrund                                                0,25 l/m²

OPSLAG

12 maanden in gesloten verpakking, op een koele maar vorstvrije plaats

REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP


Met water, onmiddellijk na het schilderen

OPMERKING

De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden altijd gegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van de producten. Zij houden echter geen enkele garantie in.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik van de producten. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan.

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze technische dienst.