Niets nieuws onder de zon 

Nieuwe ideeën ontstaan uit kennis. 

Levenskwaliteit, respect voor mens en milieu, cultuur en geschiedenis, heropleving van oude kennis, dat zijn de hoekstenen van het concept en de voorstelling van onze nieuwe, betrouwbare en unieke producten.

We hebben niets uitgevonden, maar onze kracht ligt erin te luisteren naar uw verhaal, om nadien met natuurlijke producten, architecturale problemen op te lossen.

Voortdurend investeren wij in “betere kwaliteit aan de beste condities”, een investering om U telkens met kennis, professionalisme, passie, en een efficiënt en baanbrekend product ter wille te zijn. 

Een aard-ige ontdekking

Natuurlijk hydraulische kalk heet onze grote innovatie, een eerlijk product uit de aarde.  Simpel, zo oud als de straat, en erg hoopgevend.  Voor ons is restauratie een ideale gelegenheid om een cultuur en traditie te doen herleven, door de vroegere materiaalkeuzes en méthodes, die toch behoorden tot één van de meeste edele architecturale kunstexpressies terug op te vissen.  We hebben in feite ontdekt hoe het gebruik van onze traditionele producten te richten naar de moderne smaak, als compatibel te maken met de karakteristieken van oude producten.

Bio-ethiek

Biologische architectuur garandeert en verhoogt de levenskwaliteit, door het gebruik van materialen die omwille van hun specifieke capaciteiten en compatibiliteit, in evenwicht zijn met de natuur.  Onze bio-architectuur kenmerkt zich door haar natuurlijk karakter, haar evenwicht, en door wetenschappelijk onderzoek.  Ze roept zelfs respect op bij vele mensen omdat ze volledig ten dienste staat voor het behoud van ons grote patrimonium.