Waals Gewest

De nieuwe regelgeving betreffende de energieprestaties van gebouwen van kracht geworden in 2008. Zie het portaal van de energie in Wallonië.

Er is nu een portaal van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring van de bouw, helaas alle producten zijn niet vertegenwoordigd zijn, verre van dat!

Welke prikkels bestaan in België voor de inkomsten 2010 (aanslagjaar 2011)? 

  • Lage-energie woning = 420 euro per hoofd van de bevolking.
  • Passiefhuis = 830 euro per hoofd van de bevolking.
  • Residentiële nul-energie = 1660 euro per hoofd van de bevolking.
  • Huis = geen positieve energie in de Belgische IBL, zodat je 'nul-energie-home "dat wil zeggen 1660 euro per hoofd van de bevolking ontvangen.

Bron: Belastingvermindering voor lage-energie-woning, passieve en nul-energie van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Wat zijn de voorwaarden voor het verlenen?

Maak het geval zonder trainer:
Voor een bonus, is het bijgevoegde formulier in en de bijlage worden
afgerond en voorgesteld aan de Waalse administratie binnen de 4 maanden
na de voorlopige oplevering van het huis of de uitgifte van
Certificering "Bouwen met energie" of het certificaat "
Verklaring van de kwaliteit passief huis ". Voorwaarde echter dat
deze hebben plaatsgevonden tussen 1 januari 2008 en 31 december
2009.

De luchtdoorlatendheid van het gebouw wordt getest met behulp van de methode van
 Ventilator onder druk, en de snelheid van de lucht moet veranderen
 worden n50 <0,6 h-1 volgens de norm EN 13829. De
huis moet worden uitgerust met een uitsplitsing van het type "-systeem
gecontroleerde mechanische ventilatie D 'met warmteterugwinning in
door middel van een warmtewisselaar tegen de stroom in, voldoen aan de criteria
 volgende: de hele geïnstalleerde ventilatiesysteem moet voldoen
de eisen van de NBN D 50 001, moet de installateur, te meten in
situ, de stroom output en input van de verschillende kanalen
ventilatie om een adequate controle van de faciliteit te waarborgen;
de warmtewisselaar moet een minimale opbrengst van 85% na
 NBN EN 308, de jaarlijkse vraag naar warmte en
koeling moet lager zijn dan 15 kWh / m² per jaar, berekend op basis van de te
PHPP procedure (Passivhaus Projektierungs Paket) van kracht 6 maanden voor
 de introductie van het verzoek om bouwvergunningen.

Hoe om te bewijzen aan de drempel van> of K30> K15 te verkrijgen
Aan de andere kant hoe je een bevoegde beroepsorganisatie vinden in
audit van 'energieprestatie van gebouwen'? Wij
adviseren over de kwestie

De belastingvermindering wordt verleend voor 10 opeenvolgende belastbare tijdperken
van de belastbare periode waarin wordt geconstateerd dat woningbouw
Huisvesting is een passieve of lage energie of nul-energie. Deze bevinding wordt bevestigd door een certificaat dat is afgegeven door
een instelling die door de Koning of door de regionale overheid of
een soortgelijke instelling of een bevoegde autoriteit in een andere staat
lid van de Europese Economische Ruimte.