Luchtdichtheid OSB panelen

In de bouwsector wordt er van uit gegaan dat volgende elementen op zich luchtdicht zijn: dampremmen en -schermen, een betonplaat, pleisterwerk (zowel gips als leem) en houtderivaatplaten (o.a. OSB). Om een continue luchtdichting te bekomen, kunnen deze dan door middel van bv. pro clima kleefbanden, lijmen, aansluitstroken en folies verbonden worden.


Metingen van het departement bouwfysica van de KU Leuven en metingen van onafhankelijke firma tonen echter aan dat OSB platen op zich niet altijd luchtdicht zijn.

Onlangs testte onze medewerker Peter Eykens twee relatief kleine passiefhuizen waar zowel vloer, wanden als dak luchtdicht gemaakt waren met OSB platen en proclima kleefbanden.

  
proclima luchtdichtheid OSB panelen
Klik op de afbeelding om te vergroten
 
proclima luchtdichtheid OSB panelen
Klik op de afbeelding om te vergroten

Het waren twee huizen in de rij, naast elkaar, volledig uitgevoerd door dezelfde aannemer.

De vereiste n50-waarde werd niet gehaald, ondanks de degelijke uitvoering van de luchtdichting. De aannemer heeft dan systematisch alle onderdelen getest en gecheckt: van het schrijnwerk tot de ventilatie. Nergens bespeurde hij luchtlekken. Ten einde raad heeft hij uiteindelijk de OSB platen voorzien van één laag twee-componenten verf, in verschillende etappes, met tussenin telkens metingen.  

Hierdoor won hij volgende luchtstroom: 

  • in het dak (12 mm OSB): meer dan 0,4 m³/(m².uur) bij 50 Pascal drukverschil
  • in de wanden (15 mm OSB): ongeveer 0,32 m³/(m².uur) bij 50 Pascal drukverschil
  • in de vloer (22 mm OSB): iets minder dan 0.2 m³/(m².uur) bij 50 Pascal drukverschil

Hierdoor daalden de n50-waardes van de twee passiefhuizen van 0,67 en 0,68 per uur naar respectievelijk 0,56 en 0,58 per uur. Hoewel geen van de drie diktes luchtdicht waren, blijkt er toch ook een signficant verschil tussen de platen
met verschillende diktes.

Op een andere werf voerde Bart Humbeeck van @Home EB bvba een luchtdichtheidstest met de Blower-Door uit op een passiefhuis waar zowel in de wanden als in het dak OSB panelen van 15 mm gebruikt waren om de luchtdichtheid te verzekeren. Ook hier was het afkleven van de naden onvoldoende om een goede n50-waarde te behalen. Door twee lagen speciale verf op de OSB panelen te zetten, werd een luchtdebiet van 0,74 m³/(m².uur) gewonnen en daalde de n50-waarde van 0,75 per uur naar 0,33 per uur.

Navraag bij verschillende fabrikanten leerde ons dat sommigen beweren dat hun panelen weldegelijk luchtdicht zijn en zij nog nooit klachten ontvangen hebben i.v.m. dergelijk fenomeen. Anderen geven toe dat hun OSB panelen inderdaad niet helemaal luchtdicht zijn.

Indien u dus OSB panelen wil gebruiken om de noodzakelijke luchtdichting te realiseren, raden wij u aan u ervan te vergewissen bij de fabrikant of de platen effectief voldoende luchtdicht zijn. Indien men niet zeker is dat de OSB panelen voldoende luchtdicht zijn, moet u dus rekening houden met een significant luchtverlies door de OSB panelen zelf.

Een oplossing is het aantal m² OSB zoveel mogelijk te beperken, door deze enkel te gebruiken waar het echt nodig is, bv. in de wanden als stutwerk. In het hellend dak is de OSB meestal niet nodig als stutwerk en kan deze vervangen worden door een materiaal/folie waarvan men wel zeker is dat dit voldoende luchtdicht is.

Voor meer informatie over dampremmem / luchtdichting, kan u ecobati contacteren.