Er geldt een maximaal K-peil

Het K peil geeft het maximaal peil van de globale warmte-isolatie van het gebouw weer.

Dus hoe lager het k peil hoe beter geïsoleerd.

De K- peileis geldt voor het gebouw als geheel.

De K- peileis geldt enkel voor deelprojecten met als 'aard van het werk':

  • nieuwbouw
  • herbouw
  • ontmanteling
  • gedeeltelijke herbouw met een BV groter dan 800 m³
  • gedeeltelijke herbouw met minstens één wooneenheid
  • uitbreiding met een BV groter dan 800 m³
  • uitbreiding met minstens één wooneenheid
  • functiewijziging

Bij gedeeltelijke herbouw of bij uitbreiding geldt de K peileis enkel voor het herbouwde of het nieuwe deel van het gebouw. Alleen het nieuwe of herbouwde deel wordt in het K- peilvolume opgenomen. Andere delen behoren niet tot het bouwproject en dus niet tot het K- peilvolume.

Voorbeelden van K-waarde volgens het PEB in België:

Deze waarde moet zo klein mogelijk zijn want zij geeft de kwaliteit aan van de algemene isolatie van het huis. 


 

Opmerking:

 

onder een Europese richtlijn, de verschillende overheden landen in de regio hebben ontwikkeld voorschriften voor Energieprestatie en binnenklimaat (de zogenaamde IBL). Deze wetgeving is van toepassing op alle nieuwe gebouwen en dat grootschalige renovaties.

Dit betekent dat alle nieuwe gebouwen moeten komen tot een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie. de score krijgt de woning wordt uitgedrukt door twee getallen: K-waarde en het niveau E.