Unilit 10

Winkels

Verpakking

Zak 25 kilo

Eenheidsverpakking

Per stuk

UNILIT 10 (TD 13 PA)

 HECHTLAAG

OMSCHRIJVING

UNILIT 10 is een hechtlaag op basis van natuurlijke hydraulische kalk en passende toeslagstoffen met een maximale korrelgrootte van 4mm.

UNILIT 10 functioneert binnen het Unilit-systeem als hechtbrug tussen een slechte ondergrond en de isolerende grondmortel UNILIT 20, of Unilit 25, 30 of 35.

TOEPASSING

UNILIT 10 wordt toegepast wanneer de ondergrond niet in staat is een optimale hechting van de UNILIT-mortel te garanderen.

Ook oppervlakken met een gesloten structuur, zoals gladde beton en sterk verouderd metselwerk, moeten behandeld worden met UNILIT 10. Dit geldt ook voor ondergronden die volledig met water verzadigd zijn.

Bij het aanbrengen van de UNILIT 10 mortel in open structuur, zal de dampdoorlaatbaarheid van de muur niet in het gedrang komen. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Leveringsvorm    poeder
 Soortelijke massa    1.500 kg/m³ 
Druksterkte     4 N/mm² na 60d 
     6 N/mm² na 90d Hechtsterkte (volgens DIN 18.155)  
Treksterkte     2 N/mm² 
pH     > 10,5 
Korrelgrootte      0 tot 4 mm 
Verhouding water/Unilit 10     0.25 l/kg 
Mengtijd     3 à 5 minuten 

VERBRUIK

Afhankelijk van de ondergrond ca. 2,5 à 3,5 kg/m² voor een hechtlaag van max. 1 mm dikte, aangebracht in open structuur. 

 KLEUR 

  •  Beige